Generic placeholder image

Informacja

02.02.2018

Informacj o wynikach postępowania na wyłonienie dostawcy kabiny natryskowo-suszącej. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od:
Nazwa i adres oferenta: Bear Maintenance Systems LLC, 3107 Box Elder Drive Suite B, Cheyenne 82001, USA
Data wpłynięcia oferty: 23.01.2018
Cena: 174 000,00 USD
W związku z tym, że ofert spełnia warunki postępowania, ww. oferent został zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Informacja

02.02.2018

Informacj o wynikach postępowania na wyłonienie dostawcy komputera przemysłowego. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od:
Nazwa i adres oferenta: Bear Maintenance Systems LLC, 3107 Box Elder Drive Suite B, Cheyenne 82001, USA
Data wpłynięcia oferty: 23.01.2018
Cena: 40 000,00 USD
W związku z tym, że ofert spełnia warunki postępowania, ww. oferent został zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Informacja

02.02.2018

Informacj o wynikach postępowania na wyłonienie dostawcy Myjni ciśnieniowej do czyszczenia detali. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od:
Nazwa i adres oferenta: Bear Maintenance Systems LLC, 3107 Box Elder Drive Suite B, Cheyenne 82001, USA
Data wpłynięcia oferty: 23.01.2018
Cena: 210 000,00 USD
W związku z tym, że ofert spełnia warunki postępowania, ww. oferent został zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Informacja

02.02.2018

Informacj o wynikach postępowania na wyłonienie dostawcy oprogramowania do zamamwiania produktów on-line. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od:
Nazwa i adres oferenta: Bear Maintenance Systems LLC, 3107 Box Elder Drive Suite B, Cheyenne 82001, USA
Data wpłynięcia oferty: 23.01.2018
Cena: 17 000,00 USD
W związku z tym, że ofert spełnia warunki postępowania, ww. oferent został zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Informacja

03.01.2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę wannydo natrysku powierzchniowego wpłynęła jedna oferta od:
Nazwa i adres dostawcy: CX Global Engineering LLC, 2232 Dell Range Bvld. Ste. 282, Cheyenne WY 82009 USA
Data wpłynięcia oferty: 12-12-2017
Cena: 127 100,00 USD
Ww. wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Informacja

03.01.2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę wanny do płukania zanurzeniowego i cieśnieniowego.
Nazwa i adres dostawcy: CX Global Engineering LLC, 2232 Dell Range Bvld. Ste. 282, Cheyenne WY 82009 USA
Data wpłynięcia oferty: 12-12-2017
Cena: 140 900,00 USD
Ww. wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

29.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Oprogramowania do zamawiania produktów on-line" w ramach projektu "Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

29.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Myjni ciśnieniowej do czyszczenia detali" w ramach projektu "Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

29.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Komputera przemysłowego" w ramach projektu "Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

29.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Kabiny natryskowo-suszącej" w ramach projektu "Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

28.11.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Wanny do natrysku powierzchniowego" w ramach projektu „Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

28.11.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Wanny do płukania zanurzeniowego i ciśnieniowego" w ramach projektu „Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Informacja

28.11.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr RPO/4/2017 w zakresie dostawy „Wanny do płukania zanurzeniowego i ciśnieniowego”, nie wpłynęła żadna oferta.

Generic placeholder image

Informacja

28.11.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr RPO/3/2017 w zakresie dostawy „Wanny do natrysku powierzchniowego”, nie wpłynęła żadna oferta.

Generic placeholder image

Informacja

14.11.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę plotera do wydruków wpłynęła jedna oferta.
Nazwa i adres dostawcy: P&K Industry Services Inc., 349 Plato Place, Middletown DE 19709 USA
Data wpłynięcia oferty: 06-11-2017
Cena: 37 500,00 USD
Ww. wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

25.10.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Wanny do natrysku powierzchniowego" w ramach projektu „Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

25.10.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Wanny do płukania zanurzeniowego i ciśnieniowego" w ramach projektu „Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Zmiana zapisów zapytania ofertowego nr RPO/2/2017

05.10.2017

Z dniem 05.10.2017 ulegają zmianie zapisy zapytania ofertowego nr RPO/2/2017 na dostawę Plotera do wydruków dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Więcej...

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

29.09.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy "Plotera do wydruków" w ramach projektu „Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Generic placeholder image

Informacja

15.09.2017

W postępowaniu nr RPO/1/2017 wpłynęła oferta z firmy P&K Industry Services Inc., adres: 349 Plato Place, Middletown DE 19709 USA. Data wpłynięcia oferty: 12.09.2017. Cena ofery: 230 000,00 USD

Generic placeholder image

Zapytanie ofertowe

11.08.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy „Transportera liniowego z wieloosiowym ramieniem manipulacyjnym sterowanym numerycznie” w ramach projektu „Wzrost innowacyjności ATS SERWIS Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu efektów prac badawczo - rozwojowych i wprowadzaniu nowej usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych

Wzór umowy

Formularz ofertowy


O firmie. Obszary działalności.

ATS Serwis sp. z o.o. zajmuję się dostarczaniem profesjonalnych usług serwisowych dla przemysłu ciężkiego (energetyka, przemysł maszynowy). Firma specjalizuje się w serwisach układów centralnego smarowania. Ścisła współpraca z producentami układów smarowania pozwala nam na dostarczanie usług na najwyższym poziomie.

Wykorzystując doświadczenie zdobyte w przemyśle firma rozszerzyła działalność o programowanie maszyn CNC, a także dotadztwo techniczne w zakresie obróbki metalu. Firma sukcesywnie rozwija działalność w tym zakresie dbając o ciągłe poszerzanie wiedzy swojej kadry inżynierskiej.

Firma działa na rynku od 2011 roku.


Kontakt. Jak się z nami skontaktować.

Dane adresowe
ATS Serwis sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 25-27
59-220 Legnica

E-mail: kontakt@ats-afsdfdsserwis.pl

Tel: +48 76 742 55 57


Oddział Lesko:
ul. Wolańska dz. 80/9
38-600 Lesko

E-mail: lesko@ats-afsdfdsserwis.pl

Tel: +48 13 430 02 22